Εισηγητές

Από την ίδρυση του, το 2005, το Α.Λ.Π. είχε την τιμή να φιλοξενήσει πλήθος καταξιωμένων εισηγητών. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί από αυτούς: