Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Α.Λ.Π. δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι πολίτες που το επιθυμούν χωρίς κανένα μορφωτικό ή ηλικιακό περιορισμό, μόνο μετά την κατάθεση της συνδρομής για κάθε θεματικό κύκλο.

Διευκρινήσεις

Ο κάθε θεματικός κύκλος μαθημάτων, αποτελείται από 8 διαλέξεις, διάρκειας 2,5 ωρών, (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των ερωτήσεων-τοποθετήσεων των σπουδαστών). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μια φορά κάθε εβδομάδα, απογευματινές ώρες,(εκτός εξαιρέσεων).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δυνατή μόνο με τον ειδικό Κωδικό Εισόδου ο οποίος εκδίδεται κατά την εγγραφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα λόγω απρόβλεπτων παραγόντων να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα όσο αφορά τους εισηγητές, τις ημερομηνίες καθώς και τον χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων, με την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως τους σπουδαστές με sms.

Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα να μην υλοποιήσει κάποιο κύκλο μαθημάτων εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων. Σε αυτή την περίπτωση οι καταβληθείσες συνδρομές επιστρέφονται στους δικαιούχους, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ακύρωσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει Αριθμό Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας (προσωπικό ή κοντινού του προσώπου). Σε αντίθετη περίπτωση, επιβαρύνεται τυχόν διατραπεζικά έξοδα εμβάσματος από την Τράπεζα του.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθημάτων, καθώς και οποιαδήποτε αναδημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού.

Το Α.Λ.Π. έχει το δικαίωμα να αναδημοσιεύει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τα μαθήματα. Ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα αυτό με την εγγραφή του στον Κύκλο μαθημάτων.

Αίτηση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση εγγραφής είτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας, εντός του χρονικού πλαισίου και με τον τρόπο που ορίζεται στις ανάλογες προκηρύξεις εγγραφών. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές με σειρά προτεραιότητας.

Η θέση των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα διασφαλίζεται μόνο μετά την αποπληρωμή της συνδρομής.

Ακύρωση Εγγραφής

Μετά την δήλωση συμμετοχής και την εξόφληση της συνδρομής δεν είναι δυνατή η επιστροφή της ή η μεταφορά της σε άλλο πρόσωπο ή σε άλλο πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο.

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες είναι διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί, και κορυφαίοι ειδικοί, οι οποίοι καταθέτουν εκλαϊκευμένα τις γνώσεις τους, για θέματα των τομέων τους, και ακολουθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος με τους σπουδαστές.

Δείτε εδώ μερικούς από τους εισηγητές που έχουν διδάξει στο Α.Λ.Π.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης, είναι υποχρεωτική από τους σπουδαστές η παρακολούθηση των διαλέξεων του κύκλου μαθημάτων, με δικαίωμα απουσιών δύο (2) ανά κύκλο. Με την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους στους σπουδαστές απονέμεται το ανάλογο πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο λαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Οι εγγραφές ισχύουν ΜΟΝΟ μετά την εξόφληση της συνδρομής.

  • Στην περίπτωση εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας, η εγγραφή σας ολοκληρώνεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
  • Στην περίπτωση κατάθεσης της συνδρομής μέσω τράπεζας (η οποία θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής – σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση ακυρώνεται), η εγγραφή σας ολοκληρώνεται σε διάστημα 1-2 εργάσιμων ημερών.

Ο αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση είναι:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, IBΑΝ: GR62 0110 4890 0000 4892 9621 448
Δικαιούχος: ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν διατραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον καταθέτη – σε αντίθετη περίπτωση η εγγραφή δεν ισχύει. Στο πεδίο «Αιτιολογία» του καταθετήριου αποκόμματος θα πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο σας και ο Κωδικός Αίτησης σας (π.χ. Μαρία Παπαδοπούλου 12345). 

Η απόδειξη θα πρέπει να προσκομιστεί την ημέρα έναρξης των μαθημάτων. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε με SMS.