Δίνονται σημειώσεις;

Τα Μαθήματα δια ζώσης δεν συμπεριλαμβάνουν σημειώσεις. Οι σπουδαστές όμως έχουν την δυνατότητα να κρατούν σημειώσεις.