Θέλει να παρακολουθήσει και ένας φίλος-η μου. Μπορεί;

Φυσικά και μπορεί, εφόσον πραγματοποιούνται ακόμα εγγραφές και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.