Μπορώ να καθυστερώ στα μαθήματα;

Μπορείτε να καθυστερείτε μέχρι και 30 λεπτά, αν θέλετε να μην πάρετε απουσία, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα έχετε χάσει ενδεχομένως σημαντικό μέρος της εισήγησης.