Μπορώ να παρακολουθήσω μόνο ένα μάθημα μεμονωμένα;

Δυστυχώς όχι. Η είσοδος στα μαθήματα επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους σπουδαστές και ο αριθμός των θέσεων εντός των αιθουσών είναι συγκεκριμένος.