Τι ισχύ έχει το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης;

Η γνώση που παρέχει το Α.Λ.Π. μέσα από τα προγράμματα του, ενώ είναι υψηλού επιπέδου, στοχεύει αποκλειστικά και μόνο την προσωπική εξέλιξη. Οι βεβαιώσεις που χορηγεί το Α.Λ.Π. δίδονται ως επιβράβευση της προσπάθειάς τους ενώ παράλληλα εμπλουτίζουν και το βιογραφικό τους.