Το πρόγραμμα είναι σταθερά κάθε Δευτέρα η Τετάρτη;

Ναι, το πρόγραμμα πραγματοποιείται σταθερά αυτές τις μέρες, εκτός απροόπτου. Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών σε έκτακτες περιπτώσεις, όπου αστάθμητοι παράγοντες όπως απεργίες, ασθένεια, κλπ, μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές, αλλά αυτό γίνεται σπάνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώνονται όλοι οι συμμετέχοντες άμεσα μέσω SMS.