Μπορώ να απουσιάσω;

Μπορείτε να απουσιάσετε μέχρι και 2 φορές. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις και έχει ως μοναδικό προαπαιτούμενο την παρακολούθηση τουλάχιστον 4 από τα 6 μαθήματα ώστε να έχετε δικαίωμα στην βεβαίωση. Εφόσον δεν σας ενδιαφέρει η βεβαίωση, μπορείτε να απουσιάσετε όποτε θέλετε.