Έχετε ολοκληρώσει 0 από τις 56 ενότητες (0%)
Έξοδος
Έξοδος ΜΑΘΗΜΑ 2: Φροντίζοντας άτομα με χρόνιες σωματικές παθήσεις

2.4 Επικοινωνία [ΒΙΝΤΕΟ]

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αγοράστε αυτό το μάθημα για να αποκτήσετε πρόσβαση
https://vimeo.com/927675904?share=copy Προβολή Τεστ Ολοκλήρωση ενότητας Next Lesson Reset Lesson