Έχετε ολοκληρώσει 0 από τις 32 ενότητες (0%)
Έξοδος
Έξοδος ΜΑΘΗΜΑ 5: «Αγκαλιάζοντας τις αλλαγές»

5.1 Η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης [ΒΙΝΤΕΟ]

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αγοράστε αυτό το μάθημα για να αποκτήσετε πρόσβαση
Διαβάστε το αντικείμενο και το σκοπό του μαθήματος εδώ   https://vimeo.com/505559424