Έχετε ολοκληρώσει 0 από τις 49 ενότητες (0%)
Έξοδος
Έξοδος ΜΑΘΗΜΑ 5 «Η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση στην επικοινωνία»

5.5. Ο διεκδικητικός τρόπος επικοινωνίας

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αγοράστε αυτό το μάθημα για να αποκτήσετε πρόσβαση
https://vimeo.com/673669631