Έχετε ολοκληρώσει 0 από τις 56 ενότητες (0%)
Έξοδος
Έξοδος ΜΑΘΗΜΑ 5: Ψυχικές νόσοι & οικογενειακή φροντίδα

5.5 Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης – υποστήριξης και αυτοβοήθειας [ΒΙΝΤΕΟ]

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αγοράστε αυτό το μάθημα για να αποκτήσετε πρόσβαση
https://vimeo.com/927747815?share=copy Προβολή Τεστ Ολοκλήρωση ενότητας Next Lesson Reset Lesson