Έχετε ολοκληρώσει 0 από τις 56 ενότητες (0%)
Έξοδος
Έξοδος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αγοράστε αυτό το μάθημα για να αποκτήσετε πρόσβαση
Εξωτερικοί Σύνδεσμοι: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: https://www.pronoise.org/ ΕΤΑΙΡΙΑ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ: https://alzheimerathens.gr/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: https://ellok.org/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑ­ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ­ΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.): https://elepap.gr/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ: https://gmss.gr/ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: https://www.posopsi.gr/el/ Videos: Ο ρόλος των φροντιστών στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Ο ρόλος των φροντιστών στην […]