Όροι συμμετοχής

Όροι συμμετοχής στα μαθήματα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στο Α.Λ.Π. δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι πολίτες που το επιθυμούν χωρίς κανένα μορφωτικό ή ηλικιακό περιορισμό. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των συμμετοχών σε κάποιο πρόγραμμα έχει συμπληρωθεί, απενεργοποιείται αυτόματα η δυνατότητα εγγραφής σε αυτό μέσω της ιστοσελίδας, και εμφανίζεται ειδικό μήνυμα που ενημερώνει ότι οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί.

Για την επιτυχή εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Α.Λ.Π., απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας αίτησης εγγραφής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος, και στην συνέχεια της εξόφλησης της σχετικής συνδρομής εγγραφής που αναφέρεται στο κάθε πρόγραμμα, μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξόφλησης της συνδρομής εγγραφής, και ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει μέσω email και μέσω SMS στο κινητό του το αποδεικτικό εγγραφής του, το παραστατικό πληρωμής και τον Ειδικό Κωδικό Εισόδου με τον οποίο θα του επιτραπεί η είσοδος στο πρόγραμμα που επέλεξε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να επιλέγουν προσεχτικά την περιοχή και το τμήμα στα οποία εγγράφονται. Στην περίπτωση που διαπιστώσουν κάποιο σφάλμα, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα εγγράφως την Γραμματεία μέσω email στο (info@alp.gr) . 

Η παρακολούθηση των δια ζώσης μαθημάτων είναι δυνατή μόνο με τον ειδικό Κωδικό Εισόδου ο οποίος εκδίδεται κατά την εγγραφή.

Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων είναι δυνατή μόνο με την χρήστη Ονόματος Χρήστη και Κωδικού Εισόδου που εκδίδεται και ενεργοποιείται κατά την εγγραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Περιεχόμενο μαθημάτων: Ο κάθε κύκλος στα διά ζώσης μαθήματα, αποτελείται από 6-8 δίωρες διαλέξεις. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μια φορά κάθε εβδομάδα, απογευματινές ώρες.

Μεταβολές στα μαθήματα : ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα όσο αφορά τους εισηγητές, τις ημερομηνίες καθώς και τον χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων, με την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως τους σπουδαστές με sms.

Ακύρωση προγραμμάτων: Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα και για οποιοδήποτε λόγο να ακυρώσει κάποιο κύκλο μαθημάτων . Σε αυτή την περίπτωση οι καταβληθείσες συνδρομές επιστρέφονται στους δικαιούχους, εντός (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης.

Αφαίρεση δικαιώματος παρακολούθησης από το Α.Λ.Π.
Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης δικαιώματος παρακολούθησης από οποιονδήποτε σπουδαστή, εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του για οποιονδήποτε λόγο επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή των Μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Περιεχόμενο μαθημάτων: Τα Μαθήματα εξ αποστάσεως περιλαμβάνουν σειρά βιντεοσκοπημένων μαθημάτων από διαφορετικούς εισηγητές την κάθε φορά και με διαφορετικό θέμα, πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων, από οποιαδήποτε συσκευή (smartphone, tablet ή ηλεκτρονικό υπολογιστή) στον χρόνο που θα επιλέξει. Τα μαθήματα, εκτός από τα video, συμπεριλαμβάνουν σημειώσεις και τεστ αξιολόγησης, με την επιτυχή ολοκλήρωση των οποίων χορηγούνται ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Παρακολούθησης.

ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Απαγορεύεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθημάτων, καθώς και οποιαδήποτε αναδημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού.
Το Α.Λ.Π. έχει το δικαίωμα να αναδημοσιεύει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τα μαθήματα. Ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα αυτό με την εγγραφή του στον Κύκλο μαθημάτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Δια ζώσης Μαθήματα)
Οι δικαιούχοι εκπτώσεως αναφέρονται στην προκήρυξη των μαθημάτων και μπορούν να εγγραφούν με το μειωμένο κόστος, μέσω του Ειδικού Κουπονιού Έκπτωσης που εμφανίζεται στην φόρμα εγγραφής και ΜΟΝΟ τότε. Η έκπτωση δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της Εγγραφής, δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί για κανένα λόγο αναδρομικά ή μεταχρονολογημένα.
Για όσους έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους με έκπτωση θα τους ζητηθεί να επιδείξουν στην Γραμματεία στην είσοδο της αίθουσας των μαθημάτων, το ανάλογο δικαιολογητικό (πχ: κάρτα ανεργίας κλπ).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Οι εισηγητές είναι διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί και καταξιωμένοι ειδικοί, οι οποίοι καταθέτουν τις γνώσεις τους απλά και κατανοητά από όλους, για θέματα των ειδικοτήτων τους, ενώ μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση.

Δείτε εδώ μερικούς από τους εισηγητές που έχουν διδάξει στο Α.Λ.Π.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Μαθήματα Δια ζώσης: Για την απόκτηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης, είναι υποχρεωτική από τους σπουδαστές η παρακολούθηση των διαλέξεων του κύκλου μαθημάτων, με δικαίωμα απουσιών δύο (2) ανά κύκλο. Με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου μαθημάτων, στους σπουδαστές απονέμεται το ανάλογο πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Μαθήματα Εξ Αποστάσεως: Για την απόκτηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης, είναι υποχρεωτική από τους σπουδαστές, η παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων η οποία διαπιστώνεται με την επιτυχή συμπλήρωση των τεστ αξιολόγησης που συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε Πρόγραμμα. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης οι σπουδαστές το εκτυπώνουν μόνοι τους από την σελίδα του προγράμματος.
Δικαίωμα τροποποίησης/ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων
Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ανανέωσης των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Όροι-Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο (Α.Λ.Π.) δημιούργησε τους διαδικτυακούς τόπους www.alpedu.eu και www.alp.gr και προσφέρει μέσω αυτού τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Κάθε επισκέπτης/χρήστης του ως άνω διαδικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους αυτούς, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων του και, σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων www.alpedu.eu και www.alp.gr. Αντίστοιχα, το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου (Α.Λ.Π.), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, προγραμμάτων συνεδρίων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, ονομάτων, λογότυπων και γενικά κάθε είδους διακριτικών γνωρισμάτων και αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Α.Λ.Π. και προστατεύεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων για τη χρήση των οποίων το Α.Λ.Π. έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα του Α.Λ.Π. δεν συνεπάγεται την παροχή αδείας ή δικαιώματος χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε τρίτους – επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Α.Λ.Π., του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας του Α.Λ.Π..

Το Α.Λ.Π. επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός του για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση διενέργειας οιασδήποτε από των ανωτέρω αναφερόμενων απαγορευμένων πράξεων και σε περίπτωση χρήσης, μέρους ή όλου, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας κατά τρόπο παραπλανητικό και αντίθετο στα χρηστά συναλλακτική ήθη».

Το Α.Λ.Π. έχει το δικαίωμα να αναδημοσιεύει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τα μαθήματα. Ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα αυτό με την εγγραφή του στα εκπαιδευτικά προγράμματα του.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα του Α.Λ.Π. συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω των cookies, και των φορμών επικοινωνίας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε αυτοβούλως, είτε εάν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας, αποστέλλονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας ή στο ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει η ιστοσελίδα μας για να διατηρεί το ιστορικό των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από μέλη της εταιρείας και δε παραχωρούνται ή πωλούνται σε τρίτους.

Με την εγγραφή σας, προστίθεστε αυτόματα στην λίστα αποστολής των ηλεκτρονικών μας διευθύνσεων. Εάν προτιμάτε να μην προστεθείτε, παρακαλώ στείλτε μας ένα email που να ζητάτε να αφαιρεθείτε στη διεύθυνση info@alp.gr .

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Α.Λ.Π. διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα έως ότου ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να διαγραφούν από τα αρχεία του ή όσο ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οποιουδήποτε κατέχουμε προσωπικά δεδομένα, μπορεί να ζητήσει να έχει πρόσβαση σε αυτά, όποτε το επιθυμεί ο ίδιος. Για θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων οποιοσδήποτε θελήσει να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα θα χρειαστεί να μας στείλει e-mail στο info@alp.gr, από την ηλεκτρονική διεύθυνση του, μαζί με αντίγραφο επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί τη ταυτότητα του, για να γίνει η ταυτοποίηση.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιουδήποτε κατέχουμε προσωπικά δεδομένα μπορεί να ζητήσει να διαγραφούν από τα αρχεία που κατέχουμε. Για θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων οποιοσδήποτε θελήσει να διαγραφούν τα προσωπικά του δεδομένα θα χρειαστεί να μας στείλει e-mail στο info@alp.gr, από την ηλεκτρονική διεύθυνση του, μαζί με αντίγραφο επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί τη ταυτότητα του, για να γίνει η ταυτοποίηση.

 

COOKIES

Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και ακόμα καλύτερη εμπειρία χρήστη, χρησιμοποιούμε τα cookies.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μία ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES;

Σαν στόχο έχουμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς την εμπειρία όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Θέλοντας να παρέχουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε κάθε ένα επισκέπτη, χρησιμοποιούμε στοιχεία, ώστε να παρουσιάζουμε στον κάθε ένα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεται, ανάλογα με τις προτιμήσεις που δείχνει κατά τη περιήγησή του στην ιστοσελίδα μας.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Α.Λ.Π. παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του «όπως ακριβώς έχουν» και δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του επισκέπτη. Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε ιστοσελίδες τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση, χωρίς να υιοθετεί ή να αποδέχεται τις απόψεις, πράξεις ή το περιεχόμενο που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Με τυχόν ενεργοποίηση των συνδέσμων, ο επισκέπτης αποχωρεί από τον Δικτυακό Τόπο του Α.Λ.Π. και πλέον υπόκειται στους όρους χρήσης των τρίτων φορέων, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Το Α.Λ.Π. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους, ούτε την λειτουργία των διακομιστών του (servers), απρόσκοπτα, χωρίς κανενός είδους σφάλματα ή απαλλαγμένη από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Επομένως, το Α.Λ.Π. δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Διαδικτυακού του Τόπου.

Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από λογαριασμό του Α.Λ.Π. (π.χ. xx@alp.gr), μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενά του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται μόνο για χρήση από τα άτομα στα οποία απευθύνεται. Εάν παρά ταύτα παραληφθεί από μη προοριζόμενο παραλήπτη, ο τελευταίος πρέπει να το επιστρέψει στον αποστολέα χωρίς να κάνει οποιαδήποτε χρήση καθώς η αποθήκευση, ανάγνωση, μετάδοση, αναγραφή, αποκάλυψη, ανακοίνωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στο μήνυμα, δεν είναι σύννομη.

Το Α.Λ.Π. έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι τα αποστελλόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα επισυναπτόμενα αρχεία τους έχουν ελεγχθεί για ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο είναι ευθύνη του παραλήπτη να ελέγξει τη μη ύπαρξη ιών και κακόβουλου λογισμικού, πριν ανοίξει οποιοδήποτε επισυναπτόμενο αρχείο.

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Α.Λ.Π. καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές, διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από το παρόν, ορίζονται τα Δικαστήρια των Χανίων Κρήτης.

 

Το Α.Λ.Π. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας του καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο. Για τον λόγο αυτό, προτρέπονται οι επισκέπτες να ελέγχουν τακτικά αυτήν τη σελίδα.