Έχετε ολοκληρώσει 0 από τις 42 ενότητες (0%)
Έξοδος
Έξοδος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αγοράστε αυτό το μάθημα για να αποκτήσετε πρόσβαση
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Claude Smadja (2009): Το ψυχοσωματικό παράδοξο. Εκδόσεις Μετά Σάββας Σαββοπουλος (2019). Επτά παραμύθια ζωής. Είναι η νόσος ένα αμετάφραστο μήνυμα. Εκδόσεις Αρμός. Πολεμικός, Ν. Ε., & Πολεμικού, Α. (2020). Ψυχολογία του Στρες: Λειτουργίες και τρόποι διαχείρισης. Εκδόσεις Αρμός. Αντωνίου, Α. -Σ. (2006). Εργασιακό στρες. Εκδόσεις Παρισιάνου. Kennerley, H. (2014). Ξεπερνώντας το άγχος: Ένας […]