Πολιτική Επιστροφών / Ακυρώσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Προγράμματα εξ αποστάσεως (online)

Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να επιλέγουν προσεχτικά το πρόγραμμα το οποίο αγοράζουν. Στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι έκαναν λάθος οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα, εντός 24 ωρών από την αγορά, εγγράφως την Γραμματεία μέσω email στο (info@alp.gr) ώστε να διευθετηθεί κλπ.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από μέρους  του πελάτη, και εφόσον αυτός /-ή αποδεδειγμένα δεν έχει προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας (δεν έχει δηλαδή κάνει ούτε μια φορά  login ), προβλέπεται ακύρωση της αγοράς και επιστροφή χρημάτων εντός 7 ημερών από την ημέρα της αγοράς. Μετά  το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.

 

Προγράμματα δια ζώσης

Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να επιλέγουν προσεχτικά την περιοχή και το τμήμα στο οποίο εγγράφονται. Στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι έκαναν λάθος, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα, εντός 24 ωρών από την εγγραφή, εγγράφως την Γραμματεία μέσω email στο (info@alp.gr) ώστε να διευθετηθεί κλπ.

Μετά την λήξη των εγγραφών ή/και την έναρξη των Μαθημάτων δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επιστροφή χρημάτων ή η μεταφορά της εγγραφής σε άλλο πρόσωπο ή σε άλλο πρόγραμμα.